Microsoft Office Specialist - Excel 2010/2013

Tags: excel, MOS

Pregatire pentru examenul MOS - Excel 2010/2013 (77-882)

Utilizatorul trebuie să fie în măsură să folosească Microsoft Office Excel 2010/2013 la nivel de caracteristică și de funcționalitate. Utilizatorul trebuie să știe cum să folosească cel puțin 80% din caracteristicile platformei Microsoft Office Excel 2010/2013 pentru a crea și edita foi de calcul cu aspect profesionist pentru o varietate de situații.

1. Gestiunea mediului de lucru (Managing the Worksheet Environment) – 0.5 ore

 • 1.1 Navigarea în foile de calcul
 • 1.2 Tipărirea unui registru sau a unei foi de calcul
 • 1.3 Personalizarea mediului utilizînd Backstage

2. Inițializarea celulelor– 1.5 ore

 • 2.1 Gestiunea conținutului celulelor2.2—Utilizarea AutoFill
 • 2.3 Utilizarea și gestiunea legăturilor (hyperlinks)

3. Formatarea celulelor și a foilor de calcul (Formatting Cells and Worksheets) – 1.5 ore

 • 3.1 Utilizarea și modificarea formatului celulelor
 • 3.2 Combinarea sau împărțirea celulelor 
 • 3.3 Crearea titlurilor pentru linii și celule
 • 3.4 Ascunderea și afișarea liniilor și coloanelor
 • 3.5 Gestiunea opțiunilor de setare a paginilor pentru foile de calcul
 • 3.6 Crearea și utilizarea stilurilor pentru celule

4. Gestiunea registrelor și foilor de calcul (Managing Worksheets and Workbooks) – o oră

 • 4.1—Crearea și formatarea foilor de calcul
 • 4.2—Manipularea ferestrelor
 • 4.3—Manipularea perspectivelor registrelor de calcul

5. Utilizarea formulelor și funcțiilor  (Applying Formulas and Functions) – 1.5 ore

 • 5.1 Crearea formulelor
 • 5.2 Forțarea precedențelor5.3—Referirea celulelor în formule
 • 5.4 Utilizarea condițiilor în formule (<,>,=)
 • 5.5 Utilizarea numelor asociate în formule
 • 5.6 Utilizarea zonelor în formule

6. Prezentarea vizuală a datelor (Presenting Data Visually) – 1.5 ore

 • 6.1 Crearea de grafice pe baza datelor din foile de calcul
 • 6.2 Utilizarea și manipularea imaginilor
 • 6.3 Crearea și modificarea imaginilor utilizînd editorul de imagini
 • 6.4 Utilizarea Sparklines

7. Partajarea foilor da calcul cu alți utilizatori (Sharing worksheet data with other users) – 1.5 ore

 • 7.1 Partajarea foilor de calcul utilizînd BackStage
 • 7.2 Gestiunea comentariilor

8. Analiza și organizarea datelor (Analyzing and Organizing Data) – 1.5 ore

 • 8.1 Filtrarea datelor
 • 8.2 Sortarea datelor
 • 8.3 Utilizarea formatării condiționate

9. Simulare examen certificare – 1.5 ore

Total: 12 ore

Pregătire pentru examenul 77-888 (Microsoft Excel 2010/2013 Expert)

1. Partajarea și întreținerea foilor de registrelor de calcul (Sharing and Maintaining Workbooks) – 1.5 ore

 • 1.1 Utilizarea setărilor, proprietăților și a opțiunilor pentru registrele de lucru
 • 1.2 Utilizarea  opțiunilor pentru protecția și partajarea registrelor de lucru și a foilor de calcul
 • 1.3 Gestiunea registrelor de calcul partajate

2. Utilizarea formulelor și a funcțiilor (Applying Formulas and Functions) – 2 ore

 • 2.1 Auditarea formulelor
 • 2.2 Manipularea opțiunilor forumelelor
 • 2.3 Perform Data Summary Tasks . 199
 • 2.4 Utilizarea funcțiilor în formule

3. Prezentarea vizuală a datelor (Presenting Data Visually) – 2 ore

 • 3.1 Utilizarea facilităților avansate pentru grafice
 • 3.2 Aplicarea analizei datelor
 • 3.3 Utilizarea ți manipularea tabelelor pivot
 • 3.4 Utilizarea și manipularea PivotCharts
 • 3.5 Utilizarea surselor de date externe

4. Lucrul cu macrocomenzi și formulare (Working with Macros and Forms) – 2 ore

 • 4.1 Crearea și manipularea macrocomenzilor 
 • 4.2 Inserarea și manipularea controalelor în formulare

5. Simulare examen certificare – 1.5 ore

Total: 9 ore

Care sunt costurile ?

Denumire
Preț (EURO)
MOS Voucher (elevi/studenti)
55,00
MOS Voucher
80,00
MOS Voucher cu reexaminare (elevi/studenti)
65,00
MOS Voucher cu reexaminare
90,00
Pretul cursului (fara voucher) pentru elevi si studenti
35,00
Pretul cursului (fara voucher) pentru alte categorii de persoane
55,00
 • Plata se va face cu minim 2 zile înainte de a susține examenul;
 • Plata se va face în RON la cursul BNR din ziua respectivă;
 • Pentru detalii vă rugam să ne trimiteți un mesaj.