Centrul de certificare DICE

Certiport Center Centrul de Certificare DICE - INFOREC din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistica şi Informatică Economică este un centru de certificare autorizat de Certiport. Centrul asigura pregătirea profesională de cel mai înalt nivel în vederea sustinerii examenelor de certificare: 
MTA Certification

Microsoft Technology Associate (MTA)

MOS Certification

Microsoft Office Specialist (MOS)

Internet and Computing Core Certification (IC3)

DICE

Centrul este coordonat de membrii Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București.